#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Slávnosť 230. výročia posvätenia chrámu ECAV v Krajnom

Slávnosť 230. výročia posvätenia chrámu ECAV v Krajnom

Pre väčšinu obyvateľov obce Krajné bola nedeľa 19. októbra 2014 príjemným dňom, lebo to bola hodová nedeľa. Zvlášť významným dňom bola pre cirkevný zbor ECAV v Krajnom, preto že si pripomenul 230. výročie posvätenia chrámu Božieho. V kronike zboru, ktorú napísal farár Ján Eľko pri príležitosti 200. výročia posvätenia, píše: Kostol bol v osemnástu nedeľu po Sv. Trojici posvätený a odovzdaný na službu Božiu, čo pripadá na 10. októbra l784. Mohutný kostol postavený z tvrdého materiálu, kameňa, má v základoch dĺžku 13 siah, šírku 6 a výšku štyri siahy. Bo1 postavený v typickom slohu tolerančných kostolov. Táto kronika je prístupná na našej stránke v časti história, Ján Eľko: Z dejín ev.a.v. cirkevného zboru v Krajnom. Slávnostné služby Božie celebrovali: Mgr. Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD ECAV na Slovensku, Mgr. Zuzana Durcová, zborová farárka CZ Košariská-Priepastné, Mgr. Ján Sadloň, námestný farár CZ Bukovec a domáci farár Mgr. Ivan Novomestský. Po úvodnej liturgii vystúpil spevokol CZ, ktorý vedie zborová kantorka MUDr. Martina Figurová. Svojou kázňou vystúpil dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda, ktorej základom boli Slová Písma Svätého v liste apoštola Pavla rímskym kresťanom v 10. kapitole od 12. po 17. verš. K prítomným prihovoril sa námestný farár Mgr. Ivan Novomestský, stručne sa zameral na niektoré významné historické obdobia cirkevného zboru a na dejateľov v tých obdobiach. Temperamentnejším rytmom, živšími melódiami na chválu Pána vystúpila naša mládežnícka hudobná skupina Eleos, ktorá onedlho oslávi 10. výročie svojho pôsobenia. Potom dostal priestor na príhovor hosť, primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran, ktorý s poslankyňou mestskej časti Šulekovo Silviou Rybnikárovou v rámci neformálnej družby, prišli si uctiť pamiatku Vilka Šuleka. Za všetkých obyvateľov obce odovzdal pri tomto pamätnom dni, starosta obce Krajné Ing. Vladislav Šuster, spomienkový dar cirkevnému zboru. Svoj vzťah k cirkevnému zboru a obci vyjadrili hosťujúci farári, Mgr. Zuzana Durcová a Mgr. Ján Sadloň. Záverečné slovo mal zborový dozorca Vladimír Malý. Po záverečnej liturgii, požehnaní dištriktuálnym biskupom, odobrala sa väčšina zúčastnených na pietnu spomienku pri pamätnej tabuli na fare. Položením vencov k pamätnej tabuli a záverečnou piesňou „Kto za pravdu horí“ skončila sa oficiálna časť. Stretnutie hostí pokračovalo v rodinnom prostredí pána farára a spoločným obedom v zborovej miestnosti.

Ivan Gálik


Vytvorené: 20. 10. 2014
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2016 11:27
Autor: Správce Webu