#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Prijaté faktúry

Faktúra č. 1103007703, Digi Slovakia, s.r.o. Bratislav základný balík televíznych programov  (PDF) Stiahnuté: 719x | 24.03.2011

Faktúra č. 1103683, AL-KO Kober Slovakia, s.r.o. Bernolákovo, náhradý diel na kosačku (PDF) Stiahnuté: 271x | 13.07.2011

Faktúra č. 110375, Edcom, s.r.o. Senica, externý HDD (PDF) Stiahnuté: 227x | 26.08.2011

Faktúra č. 1105518, Slovgram, Bratislava, odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2011 (PDF) Stiahnuté: 234x | 10.06.2011

Faktúra č. 110735, Ing. Babiar SPOJ OCEĽ, Myjava, za materiál (PDF) Stiahnuté: 233x | 02.12.2011

Faktúra č. 1108016, MK hlas, s.r.o. Sabinov, rekonštrukcia obecného rozhlasu (PDF) Stiahnuté: 214x | 25.08.2011

Faktúra č. 11100035, Kameňolomy, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, dodávka kameniva (PDF) Stiahnuté: 224x | 14.02.2011

Faktúra č. 11100046, Kameňolomy, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, dodávka kameniva (PDF) Stiahnuté: 223x | 21.02.2011

Faktúra č. 1110014, MK hlas, s.r.o. Sabinov, úrava obecného rozhlasu – zosilňovač Matejovec (PDF) Stiahnuté: 215x | 06.10.2011

Faktúra č. 11101725, RM Gastro – JAZ, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, za materiál (PDF) Stiahnuté: 261x | 27.04.2011

Faktúra č. 1110204, Jaromír Sonsbeek, Brno, za dopravu žiakov z Brno – Chrlice, pre potreby projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 257x | 22.12.2011

Faktúra č. 11114297, Campri, s.r.o. Lužianky, PVC rúra (PDF) Stiahnuté: 254x | 29.09.2011

Faktúra č. 1112010, MK hlas, Sabinov, oprava rozhlasovej ústredne (PDF) Stiahnuté: 220x | 14.12.2011

Faktúra č. 1115, Pavol Vydarený, MOVIS, Krajné, za elektroinštalačné práce (PDF) Stiahnuté: 363x | 09.06.2011

Faktúra č. 112016 Csakom, s.r.o., Bátorove Kosiky , náhradný diel na multicar (PDF) Stiahnuté: 233x | 19.01.2011

Faktúra č. 112073, Csakom , s.r.o. Bátorove Kosihy, náhradné diely na Multicar (PDF) Stiahnuté: 212x | 23.02.2011

Faktúra č. 1121, MOVIS Pavol Vydarený, Krajné, oprava elektrického zariadenia (PDF) Stiahnuté: 291x | 18.07.2011

Faktúra č. 112131, Csakom, s.r.o. Bátorove Kosihy, náhradný diel na multicar (PDF) Stiahnuté: 194x | 30.03.2011

Faktúra č. 112288, CSAKOM s.r.o. , Bátorove Kosihy, náhradné diely na multikar (PDF) Stiahnuté: 233x | 21.06.2011

Faktúra č. 1123, MOVIS Pavol Vydarený, Krajné, za elektroinštalačné práce (PDF) Stiahnuté: 267x | 08.08.2011

Stránka