#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Prijaté faktúry

Faktúra č. 0310110407, Marius Pedersen, s.r.o. Kostolné, za zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 208x | 11.04.2011

Faktúra č. 0310110575, Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné, za zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 209x | 09.05.2011

Faktúra č. 0310110752, Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné, za zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 226x | 09.06.2011

Faktúra č. 0310110923, KOS, s.r.o. Kostolné, za zneškodnenie  odpadu (PDF) Stiahnuté: 293x | 11.07.2011

Faktúra č. 0310111086, KOS, s.r. Kostolné, za zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 228x | 11.08.2011

Faktúra č. 0310111271, KOS, s.r.o. Kostolné, za zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 205x | 16.09.2011

Faktúra č. 0310111422, KOS, s.r.o. Kostolné, za zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 246x | 13.10.2011

Faktúra č. 0310111583, KOS, s.r.o. Kostolné, za zneškodňovanie odpadu (PDF) Stiahnuté: 283x | 09.11.2011

Faktúra č. 0310111739, KOS, s.r.o. Kostolné, za zneškodnenie odpadu (PDF) Stiahnuté: 221x | 13.12.2011

Faktúra č. 0311110069, Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Kostolné, za vývoz kontajnerov (PDF) Stiahnuté: 357x | 07.02.2011

Faktúra č. 0311110149, Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné, za vývoz veľkoobjemového kontajnera (PDF) Stiahnuté: 303x | 07.03.2011

Faktúra č. 0311110243, Marius Pedersen, s.r.o. Kostolné, za vývoz veľkoobjemového kontajnera (PDF) Stiahnuté: 193x | 11.04.2011

Faktúra č. 032 2011, Ing. Palkechová, Dubnica Nad Váhom, pracovné výkony pri realizácii projektu tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 222x | 12.12.2011

Faktúra č. 041104, Elsewa,sr.o. Košice, za účasť na seminári (PDF) Stiahnuté: 213x | 27.06.2011

Faktúra č. 042 2011 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, Trnava za vyhotovenie účelovej mapy s určením oblasti ohrozenia jadrovým zariadením JE V-2 (PDF) Stiahnuté: 235x | 08.02.2011

Faktúra č. 069 2011, Municipalia, a.s. Žilina, za užívanie portálu (PDF) Stiahnuté: 230x | 22.09.2011

Faktúra č. 0725983763, T Com, Bratislava, za telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 216x | 09.05.2011

Faktúra č. 100220, Obecný podnik Jablonica, za rúry (PDF) Stiahnuté: 226x | 28.02.2011

Faktúra č. 1011100056, Brantner Slovakia, s.r.o., Bratislava za vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 218x | 07.02.2011

Faktúra č. 1011100113, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, za odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu (PDF) Stiahnuté: 225x | 16.02.2011

Stránka