#
#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2012

Prijaté faktúry

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6807750520, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 109x | 30.07.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810703792, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 109x | 21.12.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810703792, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 123x | 07.12.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810703792, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 120x | 12.06.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 118x | 07.12.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistné č. 5003006312, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 111x | 05.01.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistné č. 5003006363, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 109x | 05.01.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistné č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 149x | 13.06.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, poistná zmluva č. 6807157911, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 112x | 07.09.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, poistná zmluva č. 6810703792, zodpovednosť za škodu spôsobenú motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 109x | 07.09.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 104x | 07.09.2012

Platobný výmer č. 497 2012, ZMOS Bratislava, členské za rok 2013 (PDF) Stiahnuté: 111x | 30.11.2012

Poistná zmluva č. 5002487169, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica , združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 115x | 26.03.2012

Poistná zmluva č. 5002821665, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica , združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 108x | 26.03.2012

Poistná zmluva č. 5003006312, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku(PDF) Stiahnuté: 474x | 04.10.2012

Poistná zmluva č. 5003006363, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 116x | 04.10.2012

Poistné č. 5003006312, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 122x | 12.04.2012

Poistné č. 5003006363, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 114x | 12.04.2012

Poistné č. 6807750520, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 108x | 30.01.2012

Poistné č. 6810703792, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 112x | 09.03.2012

Stránka