#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2012

Prijaté faktúry

Faktúra č. 1201 Pavol Vydarený Movis, Krajné, za práce (PDF) Stiahnuté: 256x | 03.02.2012

Faktúra č. 1201011, MK hlas, s.r.o., Sabinov, doplatok za rekonštrukciu obecného rozhlasu (PDF) Stiahnuté: 166x | 17.01.2012

Faktúra č. 1201200340, Rotex elektro, s.r.o. Stará Turá, tlmivky (PDF) Stiahnuté: 196x | 19.03.2012

Faktúra č. 1201201414, Rotex elektro, s.r.o. Stará Turá, materiál na verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 177x | 22.10.2012

Faktúra č. 120185, HAKL, s.r.o. Ivanka pri Dunaji, ohrievač vody do domu smútku (PDF) Stiahnuté: 207x | 16.02.2012

Faktúra č. 120203, Ing. Ján Babiar SPOJ _ OCEL, Myjava, materiál (PDF) Stiahnuté: 162x | 02.04.2012

Faktúra č. 120268, EDcom, s.r.o., Senica, autorádio (PDF) Stiahnuté: 164x | 04.06.2012

Faktúra č. 1203966, Slovgram, Bratislava, za verejný prenos zvukovo – obrazových záznamov prostredníctvom technického zariadenia v roku 2012 (PDF) Stiahnuté: 205x | 13.04.2012

Faktúra č. 120690, HAKL, s.r.o. Ivanka pri Dunaji, za prietokové ohrievače na zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 156x | 12.07.2012

Faktúra č. 1207018, MK hlas, s.r.o. , Sabinov, rozšírenie bezdrôtového rozhlasu v obci Krajné (PDF) Stiahnuté: 178x | 23.07.2012

Faktúra č. 1210110, J. Sonsbeek, Brno, za autobus pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 163x | 29.06.2012

Faktúra č. 1221, MOVIS Pavol Vydarený, Krajné, za elektroinštalačné práce (PDF) Stiahnuté: 222x | 24.07.2012

Faktúra č. 122137, Csakom, s.r.o., Bátorove Kosihy, náhradné diely (PDF) Stiahnuté: 172x | 28.03.2012

Faktúra č. 122255, Csakom, s.r.o. Bátorove Kosihy, náhradné diely (PDF) Stiahnuté: 182x | 20.06.2012

Faktúra č. 1228, Movis, P.Vydarený, Krajné, elektroinštalačné práce v zdravotnom stredisku (PDF) Stiahnuté: 182x | 11.10.2012

Faktúra č. 12400202, RVC, s.r.o. Senica, audit účtovnej závierky za rok 2011 (PDF) Stiahnuté: 263x | 21.06.2012

Faktúra č. 12400208, RVC, s.r.o. Senica, za audit súladu výročnej správy s auditovanou IÚZ za rok 2011 (PDF) Stiahnuté: 193x | 29.06.2012

Faktúra č. 12400251, RVC, s.r.o. Senica , audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 (PDF) Stiahnuté: 206x | 27.08.2012

Faktúra č. 12426, Peter Osuský TESNENIA, Brezová pod Bradlom, náhradné diely (PDF) Stiahnuté: 179x | 24.07.2012

Faktúra č. 12610512, STAS, s.r.o., Myjava doprava (PDF) Stiahnuté: 211x | 19.09.2012

Stránka