#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2013

Prijaté faktúry

Faktúra č. OF 2013067, RPD v Krajnom, vývoz kontajnerov (PDF) Stiahnuté: 158x | 06.12.2013

Faktúra č. OF20130008, Auto – Pneus, s.r.o., Krajné, letné pneumatiky Octávia MY 066 AY (PDF) Stiahnuté: 171x | 18.03.2013

Faktúra č. OF20130013, Auto – Pneus, s.r.o. Krajné, materiál a práce (PDF) Stiahnuté: 201x | 06.05.2013

Faktúra č. OF20130065, Auto-Pneus, s.r.o. Krajné, oprava defektu (PDF) Stiahnuté: 164x | 25.10.2013

Faktúra č. OF2013015, RPD Krajné, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 187x | 10.04.2013

Faktúra č. OF2013021, RPD v Krajnom, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 155x | 10.05.2013

Faktúra č. OF2013027, RPD v Krajnom, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 185x | 28.05.2013

Faktúra č. OF2013035, RPD v Krajnom, vývoz odpadu – kontajnery (PDF) Stiahnuté: 157x | 08.07.2013

Faktúra č. OF2013047, RPD v Krajnom, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 165x | 26.08.2013

Faktúra č. OF2013060, PRD v Krajnom, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 180x | 05.11.2013

Faktúra č. OF913015, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Trenčín, príručka pre obecných a školských kronikárov (PDF) Stiahnuté: 146x | 18.09.2013

Faktúra č. Ofa 130135, Gestor H, s.r.o. Stará Turá, oprava (PDF) Stiahnuté: 231x | 16.12.2013

Faktúra č. Ofa130081, Gestor H, s.r.o. Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 262x | 19.08.2013

Faktúra č._FV1130268, Galaxi, s.r.o. Turá Lúka, práca (PDF) Stiahnuté: 173x | 03.10.2013

Faktúra č.0000000282, SLV, s.r.o. Krajné, vodné (PDF) Stiahnuté: 149x | 09.07.2013

Faktúra č.0000000500, SLV, s.r.o. Krajné, voda (PDF) Stiahnuté: 157x | 16.10.2013

Faktúra č.0000000502, SLV, s.r.o. Krajné, voda (PDF) Stiahnuté: 142x | 16.10.2013

Faktúra č.1011201665 Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, odvoz TKO (PDF) Stiahnuté: 143x | 11.01.2013

Fakúra č. 6860705248, Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava, nájomné za fľaše (PDF) Stiahnuté: 153x | 08.07.2013

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 163x | 27.09.2013

Stránka