#
#
#
#

Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.01.2018

OF2017047

práce na jednoduchých pozemkových úpravách

19 920,00 EUR

Poľnohospdárske družstvo Krajné

Obec Krajné

03.01.2018

60170279

kuriérske služby

12,99 EUR

Tribiano, s.r.o.

Obec Krajné

03.01.2018

2017397

tričká

1 176,00 EUR

Slovenská chránená dielňa

Obec Krajné

02.01.2018

OPS/1792/2017

poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2017

81,10 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

Obec Krajné

02.01.2018

1011701739

odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu

159,91 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2018

2422799189, 2422753709, 2422815622, 2422776429, 24

telefónne poplatky

81,98 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

22.12.2017

DLaF 909-17-00215

kopírka

2 314,87 EUR

CBC Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

22.12.2017

4590907146

pohonné hmoty

648,13 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

22.12.2017

5002487169

združené poistenie majetku

87,83 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

21.12.2017

2017285

doplatok za obedy pre dôchodcov za 12/2017

63,00 EUR

Jedálnička,Ján Melichárek

Obec Krajné

21.12.2017

SR17030252

hygienické potreby

56,40 EUR

ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica

Obec Krajné

20.12.2017

FV7161011107

tonery do tlačiarne

360,18 EUR

CAMEA SK, s.r.o. Prešov

Obec Krajné

20.12.2017

2017232

pracovné uniformy pre hasičov

588,00 EUR

FIDRICH MILAN TOP FIRE, Rudník

Obec Krajné

20.12.2017

2017030

hudobná produkcia na hodovej zábave 14.10.2017

500,00 EUR

AZAD, s.r.o.

Obec Krajné

19.12.2017

217300545

kamenivo

10 594,00 EUR

PVOD Kočín

Obec Krajné

15.12.2017

511002678

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou

77,26 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kočice

Obec Krajné

14.12.2017

38/2017

členský príspevok na rok 2018

0,00 EUR

Združenie ZPOZ v SR, Banská Bystrica

Obec Krajné

14.12.2017

9001076749

poštovné úverované

102,15 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Krajné

12.12.2017

ODBRO17110594

odber kuchynského odpadu

48,00 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

12.12.2017

51/2017

verejné obstarávanie zákazky "rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Krajné"

120,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

11.12.2017

2171132254

poplatok za reprodukovanú hudbu príchod Mikuláša

52,80 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

11.12.2017

2171132253

poplatok za reprodukovanú hudbu Vianočné trhy

80,40 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

11.12.2017

3101701963

zneškodnenie odpadu

784,63 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

11.12.2017

3111700941

preprava veľkoobjemového kontajnera

95,04 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

08.12.2017

1700475/2017

náhradné diely

362,00 EUR

KOKEŠ Martin - IParts, Trenčín

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: