#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.09.2018

Kúpna zmluva

04092018

1 640,00 EUR

Peter Kollár

Obec Krajné

04.09.2018

Zmluva o dodávke plynu

9106527543

18,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Krajné

03.09.2018

Licenčná zmluva

03092018

250,00 EUR

TENDERnet, s.r.o.

Obec Krajné

09.08.2018

Zmluva o dielo

09082018

7 698,00 EUR

ALL MONT, s.r.o. Nitra

Obec Krajné

26.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Dodatok č.1

0,00 EUR

TextilEco, a.s.

Obec Krajné

25.06.2018

Zmluva o kúpe

25062018

9 196,87 EUR

Ing. Pavel Mičenec

Obec Krajné

21.06.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML. 2018/043

33,20 EUR

Anna Držková

Obec Krajné

21.06.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML. 2018/034

10,00 EUR

Pavel Medveď

Obec Krajné

21.06.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML. 2018/033

33,20 EUR

Pavel Medveď

Obec Krajné

19.06.2018

Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 25.6.2009 o poskytovaní audítorských služieb,

Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 25.6.2009

780,00 EUR

RVC Senica, s.r.o.

Obec Krajné

13.06.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

18/014

300,00 EUR

ISA projekt, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

06.06.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

01062018

0,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

04.06.2018

Zmluva o dielo

04062018

3 267,00 EUR

ALL MONT, s.r.o. Nitra

Obec Krajné

29.05.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML č. 2018/046

16,60 EUR

Radovan Manák

Obec Krajné

22.05.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000652-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2018-000652-003

29 897,60 EUR

Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Obec Krajné

15.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

14042018

600,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Krajné

10.05.2018

zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

121788829

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Krajné

03.05.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2018/035

33,20 EUR

Štefan Škodáček

Obec Krajné

02.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/0171

800,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín

Obec Krajné

16.04.2018

Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu

10/2018

Neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Krajné

16.04.2018

Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov

9/2018

Neuvedené

NATUR -PACK, a.s.

Obec Krajné

12.04.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2018/020

16,60 EUR

Božena Parčiová

Obec Krajné

11.04.2018

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML č.2018/032

33,20 EUR

Anna Borovská

Obec Krajné

11.04.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121774068

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Krajné

11.04.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľ do distribučnej sústavy

121780317

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: