#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.12.2019

1936208999

telefónny poplatok

0,50 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

18.12.2019

1936209015

telefónny poplatok

99,05 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

19.12.2019

2191903402

dobropis k fa č. 2191128950

-10,56 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

19.12.2019

2191903401

dobropis k fa č. 2191128951

-16,08 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

19.12.2019

6861500607

nájomné za fľaše

31,52 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

19.12.2019

1011902039

odvoz a zhodnotenie DS - plasty

208,80 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

20.12.2019

201990356

kamenivo

41,16 EUR

Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov

Obec Krajné

20.12.2019

2020016

členský príspevok na rok 2020

115,00 EUR

Združenie obecných lesov SR, Zvolen

Obec Krajné

20.12.2019

191002

materiál

55,70 EUR

SPOJ OCEL, s.r.o.

Obec Krajné

20.12.2019

6824009101

zodpovednosť starostov a primátorov

133,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

20.12.2019

2019/05

za vypracovanie územnoplánovacích informácií podľa platného ÚPN-O Krajné za rok 2019

550,00 EUR

Ing. arch. Vladimír Krušinský

Obec Krajné

20.12.2019

OF2019064

prenájom spevnenej plochy podľa zmluvy o prenájme nehnuteľností č. 1/2018

144,00 EUR

Poľnohospdárske družstvo Krajné

Obec Krajné

20.12.2019

2019080

doplatok za obedy pre dôchodcov 12/2019

32,76 EUR

Jedálnička Myjava, Vladimír Michalec

Obec Krajné

02.01.2020

6191858

náhradné diely

139,32 EUR

MET AGRO Trebatice

Obec Krajné

02.01.2020

3301111

kancelárske potreby

89,04 EUR

JVD papier, s.r.o. Myjava

Obec Krajné

02.01.2020

2531649114, 2531610267, 2531688558, 2531689293, 25

telefónne poplatky

150,17 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2020

39020

vyhotovenie zdravotných posudkov

50,00 EUR

Neonmedical, s.r.o.

Obec Krajné

02.01.2020

20190488

inzercia v týždenníku Kopaničiar experes

40,00 EUR

KOEX-PRESS, spol. s r.o. Myjava

Obec Krajné

02.01.2020

1901371

materiál

16,38 EUR

BOVE, s.r.o. Stará Turá

Obec Krajné

02.01.2020

199049

materiál

20,39 EUR

DINTECH, s.r.o. Rudník

Obec Krajné

02.01.2020

6824184305

poiestenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - MY748BH

144,69 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

02.01.2020

201911

vývoz žumpy KD Matejovec

70,00 EUR

Rastislav Hluchý, Višňové

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: