#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.09.2020

220300398

kamenivo

36,00 EUR

PVOD Kočín

Obec Krajné

22.09.2020

220013

vyhotovenie sociálnych posudkov

50,00 EUR

Neonmedical, s.r.o.

Obec Krajné

21.09.2020

90013550103

poštovné úverované

395,75 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Krajné

21.09.2020

2020046

vypracovanie druhej Následnej monitorovacej správy k projektu "Zefektívnenie systému triedeného zber

480,00 EUR

ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom

Obec Krajné

21.09.2020

1012001475

odvoz nebezpečného odpadu

664,80 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

21.09.2020

1418710666

kamenivo

218,57 EUR

CRH (slovensko) a.s.

Obec Krajné

21.09.2020

3020980986

stravné lístky pre dôchodcov k mesiacu októbru - mesiac úcty k starším

1 696,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Krajné

14.09.2020

2020042

doplatok za obedy pre dôchodcov 8/2020

68,50 EUR

HANY - Anna Haššanová

Obec Krajné

14.09.2020

1470531861

telefónne poplatky

2,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

11.09.2020

7010766075

elektrická energia

-3,19 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

10.09.2020

20200989

náustok AL/DA/CA2010

4,00 EUR

ALKOMA s.r.o.

Obec Krajné

10.09.2020

20200987

kalibrácia detektora CA2010

17,00 EUR

ALKOMA s.r.o.

Obec Krajné

09.09.2020

8267632854

telefónne poplatky

75,37 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Krajné

09.09.2020

3102001408

zneškodnenie odpadu

1 562,10 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

08.09.2020

6807157911

združené poistenie majetku

1 388,66 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

08.09.2020

6810734361

združené poistenie majetku

324,86 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

08.09.2020

4591369893

pohonné hmoty

657,61 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

08.09.2020

6861595798

nájomné za fľaše

33,49 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

08.09.2020

200100073

ročná kontrola a údržba plynových spotrebičov

990,61 EUR

Rastislav Lacko - L servis

Obec Krajné

07.09.2020

7585023735

elektrická energia

25,00 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

07.09.2020

7585023695

elektrická energia

120,00 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

07.09.2020

7585023694

elektrická energia

46,20 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

04.09.2020

FV20200184

drevo pre KD Matejovec

134,40 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

04.09.2020

7103321874

elektrická energia

155,35 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

03.09.2020

3200800126

Film Príliš osobná známosť - Hravé leto v Krajnom 2020

60,00 EUR

Continental film, s.r.o.

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: