#
#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.05.2021

1012100739

vývoz TKO

618,24 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

14.05.2021

1012100740

odvoz a zhodnotenie DS-plasty

309,60 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

14.05.2021

1418766109

kamenivo

84,50 EUR

CRH (slovensko) a.s.

Obec Krajné

14.05.2021

2021017084

postreky

345,98 EUR

Lacnepostreky, s.r.o.

Obec Krajné

14.05.2021

9001413073

poštovné úverované

170,50 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Krajné

14.05.2021

20210736

materiál

449,62 EUR

STAR, spol. s r.o.

Obec Krajné

14.05.2021

20210850

materiál

274,71 EUR

STAR, spol. s r.o.

Obec Krajné

12.05.2021

1390735525

telefónne poplatky

2,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

11.05.2021

20210040

doplatok za obedy pre dôchodcov za 4/2021

53,50 EUR

HANY - Anna Haššanová

Obec Krajné

11.05.2021

6861698967

nájomné za fľaše

37,28 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

10.05.2021

3102100567

zneškodnenie odpadu

1 985,82 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

10.05.2021

FV13-513/2021

materiál

302,87 EUR

STAVMAT Stavebniny, s.r.o.

Obec Krajné

07.05.2021

2021043

predfaktúra na vojnový hrob - neznámy vojak

750,00 EUR

STONE INDUSTRY, s.r.o. kamenárstvo

Obec Krajné

07.05.2021

2021042

predfaktúra na vojnový hrob - Adam Cvajniga

1 300,00 EUR

STONE INDUSTRY, s.r.o. kamenárstvo

Obec Krajné

07.05.2021

SR1008969

hygienické potreby

76,61 EUR

ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica

Obec Krajné

06.05.2021

21/0003

predfaktúra na dodanie 2ks okien a parapiet na budovu obecných služieb

1 700,00 EUR

Juraj Kriško

Obec Krajné

06.05.2021

2/5/2021

lepenie bilboardov Hrané leto v Krajnom 2021

60,00 EUR

Ladislav Kubiš, Lubina

Obec Krajné

06.05.2021

210296

materiál

118,67 EUR

SPOJ OCEL, s.r.o.

Obec Krajné

06.05.2021

7523286639

elektrická energia

25,00 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

06.05.2021

7523286603

elektrická energia

120,00 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

06.05.2021

7523286602

elektrická energia

46,20 EUR

ZSE, a.s. Bratislava

Obec Krajné

06.05.2021

8282466028

telefónne poplatky

85,32 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Krajné

05.05.2021

2021158

inzercia v týždenníku Kopaničiar expres v č. 16 17/2021 - výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Kraj

118,80 EUR

KOEX-PRESS, spol. s r.o. Myjava

Obec Krajné

05.05.2021

3320386

kancelárske potreby

248,86 EUR

JVD papier, s.r.o. Myjava

Obec Krajné

04.05.2021

2021056

doplatok za obedy pre dôchodcov 4/2021

8,57 EUR

Jedálnička Myjava, Vladimír Michalec

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: