#
#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2016

Prijaté faktúry

Faktúra č. FV160039, SLV, s.r.o. Krajné, drevo (PDF) Stiahnuté: 182x | 20.04.2016

Faktúra č. 20160081, N+N, J.Netchová J. Netch, Vrbové, batéria multicar (PDF) Stiahnuté: 196x | 19.04.2016

Faktúra č. 2016000004, Aloha Slovakia, s.r.o. Myjava, knihy do obecnej knižnice (PDF) Stiahnuté: 196x | 18.04.2016

Zmluvy

Poistná zmluva č. 6810703792, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 198x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006312, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 213x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006363, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 183x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169 – združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 183x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002821665 – združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 199x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810703792, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 176x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 189x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6816604218, zodpovednosť primátorov a starostov (PDF) Stiahnuté: 177x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6814802536, poistenie za environmentálnu škodu (PDF) Stiahnuté: 187x | 29.06.2016

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6814802552, poistenie za environmentálnu škodu (PDF) Stiahnuté: 259x | 29.06.2016

Poistná zmluva č. 6807750520, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 168x | 29.06.2016

Poistná zmluva č. 5003006312, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 186x | 29.06.2016

Poistná zmluva č. 5003006363, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 179x | 29.06.2016

Poistná zmluva č. 5002487169, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 247x | 29.06.2016

Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 25.9.2009 o poskytovaní audítorských služieb uzatvorený medzi Obcou Krajné a RVC Senica, s.r.o., zverejnený na stránke obce dňa 9.6.2016 (PDF) Stiahnuté: 192x | 09.06.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy 553/ 2015 – 2050 – 1200  uzatvorená medzi Obcou Krajné a ministerstvom hospodárstva SR, Bratislava, zverejnený na stránke obce dňa 8.6.2016 (PDF) Stiahnuté: 137x | 08.06.2016

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu uzatvorená medzi Obcou Krajné a Obcou Polianka, zverejnená na stránke obce dňa 8.6.2016 (PDF) Stiahnuté: 779x | 08.06.2016

Stránka