#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2016

Zmluvy

Dohoda číslo 12 §52 2016 NP PZ VAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších služieb obci, uzatvorená medzi Obcou Krajné a ÚPSVaR Nové Me Stiahnuté: 167x | 01.06.2016

Mandátna zmluva uzatvorená medzi Obcou Krajné a Alžbeta Kosová, Nové Mesto nad Váhom, zverejnená na stránke obce dňa 1.6.2016 (PDF) Stiahnuté: 190x | 01.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na MFF Myjava, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Mestom Myjava, zverejnená na stránke obce dňa 31.5.2016 (PDF) Stiahnuté: 216x | 31.05.2016

Mandátna zmluva uzatvorená medzi Obcou Krajné a p. Alžbetou Kosovou, Nové Mesto nad Váhom, zverejnená na stránke obce dňa 25.5.2016 (PDF) Stiahnuté: 197x | 25.05.2016

Zmluva č ZSE0904201506 uzatvorená medzi Obcou Krajné a ENVI PAK, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 19.5.2016 (PDF) Stiahnuté: 185x | 17.05.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029658126 uzatvorený medzi Obcou Krajné a Slovak Telekom, a.s. Bratislava, zverejnený na stránke obce dňa 5.5.2016 (PDF) Stiahnuté: 190x | 05.05.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030527017 uzatvorený medzi Obcou Krajné a Slovak Telekom, a.s. Bratislava, zverejnený na stránke obce dňa 5.5.2016 (PDF) Stiahnuté: 185x | 05.05.2016

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2016 00012, zverejnená na stránke obce dňa 5.5.2016 (PDF) Stiahnuté: 199x | 05.05.2016

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu číslo zmluvy 16 006 uzatvorená medzi Obcou Krajné a ISA projekta, s.r.o. Brezová pod Bradlom, zverejnená na stránke obce dňa 28.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 183x | 28.04.2016

Záväzná objednávka odberu olejov na základe cenovej ponuky DETOX Banská Bystrica, odber a preprava odpadov (PDF) Stiahnuté: 340x | 27.04.2016

Zmluva o dielo ev. číslo NSWD 003 3 2016 SK, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Galileo Corporation, s.r.o. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 27.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 170x | 27.04.2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb ev. číslo NSWD 003 3 2016 SK, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Galileo Corporation, s.r.o. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 27.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 208x | 27.04.2016

Zmluva o poskytnutí odbere obedov uzatvorená medzi Obcou Krajné a p. Jána Melicháreka Vrbovce, zverejnená na stránke obce dňa 27.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 220x | 27.04.2016

Kúpna zmluva na dodávku železného šrotu a farebných kovov, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Ferosam, s.r.o. Myjava, zverejnená na stránke obce dňa 19.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 275x | 19.04.2016

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2016 00008, zverejnená na stránke obce dňa 11.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 205x | 11.04.2016

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2016 00009, zverejnená na stránke obce dňa 11.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 213x | 11.04.2016

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2016 00011, zverejnená na stránke obce dňa 11.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 209x | 11.04.2016

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2016 00013, zverejnená na stránke obce dňa 11.4.2016 (PDF) Stiahnuté: 186x | 11.04.2016

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2016 00003, zverejnená na stránke obce dňa 29.3.2016 (PDF) Stiahnuté: 197x | 29.03.2016

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2016 00006, zverejnená na stránke obce dňa 29.3.2016 (PDF) Stiahnuté: 168x | 29.03.2016

Stránka