#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2016

Zmluvy

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Obcou Poriadie , zverejnená na stránke obce dňa 4.1.2016 (PDF) Stiahnuté: 246x | 04.01.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, uzatvorené medzi Obcou Krajné a Komunálnou poisťovňou, a.s. Bratislava, zverejnené dňa 17.6.2016 (PDF) Stiahnuté: 246x | 29.06.2016

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 04 004 16, uzatvorená medzi Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 16.6.2016 (PDF) Stiahnuté: 271x | 29.06.2016

Zmluva o termínovanom úvere č. 04 004 16, uzatvorená medzi Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 16.6.2016 (PDF) Stiahnuté: 253x | 29.06.2016

Zmluva o aktualizácii programov č. tz2016-06-03dh1, uzatvorená medzi Obcou Krajné a TOPSET Solutions, s.r.o. Stupva, zverejnená na stránke obce dňa 15.6.2016 (PDF) Stiahnuté: 211x | 29.06.2016

Poistná zmluva č. 6810734361, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 229x | 29.06.2016

Poistná zmluva č. 6817235610, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, miliónové poistenie osôb UA (PDF) Stiahnuté: 305x | 29.06.2016

Objednávky

Objednávka programu WinCITY Registratúra (PDF) Stiahnuté: 224x | 03.06.2016

Objednávka na opravu chladiaceho zariadenia v dome smútku v Krajnom (PDF) Stiahnuté: 232x | 02.06.2016

Objednávka geodetických prác (PDF) Stiahnuté: 239x | 26.04.2016

Objednávka kuka nádob Ferex 2016 (PDF) Stiahnuté: 238x | 26.04.2016

Objednávka kosačky (PDF) Stiahnuté: 271x | 02.03.2016

Objednávka dopravného zrkadla pre MK u Januškov (PDF) Stiahnuté: 227x | 02.03.2016

Objednávka ochranných pomôcok – obuvi 2016 (PDF) Stiahnuté: 229x | 02.03.2016

Stránka